Kayıtlı kullanıcılar
Kullanıcı
Şifre

Beni hatırla


Karışık fotoğraf

gebze çoban mustafa paşa camii
gebze çoban mustafa paşa camii
Yorumlar: 0
Mustafa Cambaz

1. murad türbesi
1. murad türbesi

            

Önceki Fotoğraf:
1. murad türbesi

 
 Sonraki Fotoğraf:
1. murad türbesi


1. murad türbesi
Açıklama: Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı Sultan 1. Murad’ın türbesi de diğer kurucu padişahlar gibi Bursa’dadır. Savaş alanında ölen tek padişah olan Murad Hüdavendigâr, Kosova Savaşı’nda şehid edilince iç organları Kosova Ovası’na defnedilirken, bedeni Bursa’ya getirilmiş ve Çekirge semtindeki Hüdavendigâr Camiii’nin karşısındaki türbeye defnedilmişti. Bu türbeyi yaptıran oğlu Yıldırım Beyazıt, babası adına Kosova’da da bir türbe yaptırmıştı.
Kosova’daki türbe, Balkanlar'daki Türk ve Müslümanlar açısından her devirde İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'yle aynı önemi taşıdı ve büyük bir ziyaretgâh oldu.
Osmanlı padişahlarının da büyük önem verdiği 1. Murad Türbesi, 1912 yılında Balkan savaşlarının kaybedilmesiyle zor günler yaşamaya başladı. Kosova’yı işgal eden Sırplar, yıllarca besledikleri kin ve nefretlerini kusarak en fazla zararı Sultan Murad Türbesi’ne verdiler. Türbenin büyük bölümünü yıkan ve buradaki değişik eserleri yağmalayan Sırplar, ziyaret edilmesine de yıllarca izin vermediler. 1950’li yıllarda da Sultan Murad’ı şehit eden Miloş ve Kosova Savaşı anısına Sultan Murad’ın türbesinin karşı tarafına yaklaşık 20 metre uzunlukta dev bir anıt diktiler. Yetmedi, eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobadan Miloşeviç de 1994 yılında türbenin yaklaşık 50 metre uzağına Miloş’un öldürüldüğü iddia edilen yere, üzerinde Miloş’a övgü dolu sözlerin yer aldığı kahramanlık anıtı yaptırdı. Değişik tarihlerde de aşırı Sırp milliyetçiler, türbenin içerisine küfür içerikli yazdıkları yazılarla, bölgede yaşayan Türk, Boşnak ve Arnavutları sürekli tahrik ettiler.
Nihayet Diyanet Vakfı’nca 2005 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında türbenin iç ve dış bakımı yapılarak, Kosova Şehidi’nin makamı tekrar eski güzelliğine kavuşturuldu.
Bursa’daki türbeyi de Yıldırım Beyazıt yaptırdı. Ancak bu türbe 1855 depreminde yıkılınca eski temelleri üzerine yeniden yapıldı. Zaman zaman da onarımlar gördü.

Kare plânlı ve kalın duvarların çevrelediği türbeyi sekiz sütunun taşıdığı sekizgen kasnaklı bir kubbe örtüyor. Kuzey cephesi dışarıdan üç payandayla desteklenmiş.
Sultan 1.Murad’ın pirinç parmaklıklarla çevrili sandukası türbenin ortasında yer alıyor. Yanında da oğlu Yakup Çelebi, torunu Süleyman Çelebi, Süleyman Çelebi’nin oğlu Orhan Çelebi, Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Musa Çelebi ve Sultan 2. Beyazıt’ın oğlu Şehzade Mehmed’in sandukaları bulunuyor.

Diğer Osmanlı sultanlarından farklı olarak savaş meydanında şehid edilen Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans prenseslerinden olan (Holofira) Nilüfer Hatun'dur. Sultan Birinci Murad, Bizans Kilisesi'ne göre bir kâfir ve İsa düşmanı olarak görülse de, fethettiği yerlerde yaşayan Hıristiyan halka Papa'dan daha iyi davrandığı için onların sevgisini kazanmıştı. Hatta onun zamanında sadece Bursa'da 3 kilise ve 1 sinagog yapılmıştı.

Sultan 1. Murad zamanında Türklerin Balkanlardaki ilerlemeleri yeni bir Haçlı seferinin düzenlenmesine sebep oldu. Türk Ordusu ilerleyerek Kosova'da Haçlılarla karşılaştı. Üstün haçlı ordusu Sultan Murad Hüdavendigar'ın kurdurduğu Topçu Ocağı’nın kullandığı topun etkisiyle dağıldı.1382 yılından itibaren "Murad Hüdavendigâr" diye anılan Sultan Birinci Murad, 1389’da Birinci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını gezerken, Sırp Kralı Lazar'ın damadı tarafından hançerlenerek şehit edildi.
1. Murad, tarih kitaplarında Murad-ı Evvel, yani Birinci Murad, Murad Hüdavendigâr ve Gazi Hünkâr diye anılır. Avrupa kaynaklarındaysa "Amurad" diye geçer. Murad Hüdavendigâr en çok kullanılan ismidir. Farsça bir kelime olan Hüdavendigâr, "hükümdar" manasına gelir.
1. Murad, babası ve dedesi gibi sadece "Bey" ve “Gazi” diye anılmamış, hükümdar olarak da zikredilmişti. Osmanlı tarihinde “sultan” lâkabıyla tanınan ilk hükümdardır. Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden düzenlediği seferlerde, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.
Top, tarihte Türkler tarafından ilk kez Birinci Kosova Savaşı'nda kullanıldı.
Sultan Murad şehit düşmüştü ancak bu savaştan sonra Balkanlardaki Türk hakimiyeti güçlendi. Babası Orhan Gazi'nin ölümünde 95 bin kilometrekare olan devlet topraklarını 500 bin kilometrekareye çıkarmıştı.
Osmanlı devlet idaresi, onun döneminde küçük bir beylik idaresinden bir Sultanlık idaresi şekline dönüştürüldü. Osmanlı topraklarına katılan Edirne’nin ikinci bir başkent durumuna getirilmesi 1. Murad döneminde başladı. Rumeli Beylerbeyliği kurularak, Osmanlı Devleti’nin bir Balkanlar ve Avrupa devleti olduğu gerçeği vurgulandı. Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Dimetoka, Ferecik ve benim memleketim Gümülcine onun zamanında fethedildi. Vezirlerin ve Orhan Bey zamanında oluşturulan Divan üyelerinin sayısı arttırıldı. Devletin mâlî bünyesi ortaya çıkartıldı ve Defterdarlık makamı oluşturuldu. Çağının en ileri profesyonel askerî organizasyonu olan Yeniçeri ocağı kuruldu.

Karakteristik özelliklerine gelince… Tarih sayfalarında orta boylu, uzun boyunlu, değirmi çehreli, seyrek dişli, koç burunlu, şahin bakışlı olarak tarif edilir. Az ve güzel konuşması, cengâverliği ve ava düşkünlüğünden söz edilir. Katıldığı savaşlarda, çarpışmalar başlamadan önce ordusuna yaptığı ateşli moral verici nutuklarla tanınır. Yabancı kaynaklar ondan, "kibar şövalye" olarak bahseder. (15/ 08/ 2009)
Kelimeler:  
Tarih: 11.10.2009 15:09
Görüntülenme: 3899
İndirilme: 2
Oylama: 0.00 (0 Oy(lar))
Dosya boyutu: 101.8 KB
Ekleyen: Mustafa Cambaz

EXIF Info
Yapım: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D200
Pozlama Süresi: 1/500
Buşluk Verisi: F/11
ISO hızı: 200
Oluşturma Tarihi: 15.08.2009 13:56:15
Merkez Uzunluğu: 20mm

Powered by DNAsoft