Kayıtlı kullanıcılar
Kullanıcı
Şifre

Beni hatırla


Karışık fotoğraf

mesih ali paşa camii
mesih ali paşa camii
Yorumlar: 0
Mustafa Cambaz

gümülcine yeni camii
gümülcine yeni camii

            

Önceki Fotoğraf:
gümülcine yeni camii

 
 Sonraki Fotoğraf:
gümülcine yeni camii


gümülcine yeni camii
Açıklama: (Fotoğraf oğlum tarafından çekildi.)
Osmanlı hinterlandında, bugünkü Türkiye sınırları dışındaki topraklarda kalan İznik çinili nadir camilerdendir Gümülcine Yeni Camii... Batı Trakya Türkleri için de çok önemlidir. Zira azınlık için dînî olduğu kadar siyasî bir merkezdir burası… Batı Trakya’nın protokol camisidir… Müftülük binası, vakfiyesine ait dükkânları, kütüphanesi, ders odaları, oturma odaları ve abdesthanesiyle küçük bir külliye gibi olan cami, 16. yüzyıl sonlarında 1586 yılında Defterdar Ekmekçi Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış. Yapının ilk şekli farklıymış. Bir ana kubbeyle önünde sıralanmış beş küçük kubbenin örttüğü, batı cephesi açık revaklı, tipik bir tek kubbeli camiymiş. Üç kapıdan, güney kapısındaki kitabeye göre 1902-3 yılında genişletilerek, bugünkü ilâveler yapılmış. Bu yenilemede caminin sadece kuzey ve batı yönleri değiştirilmiş. Diğer iki tarafa el sürülmemiş, 1586 yılındaki şekliyle kalmış.
Evliya Çelebi’nin de seyahatnamesinde bahsettiği bu cami, günümüzde hâlâ mimari zenginliğini ve tezyinatını koruyor. İçerisinde Osmanlı süsleme sanatının eşsiz güzellikteki örnekleri mevcut. Gümülcine’deki bu ecdat yadigârı; renkli mermerle kaplı mukarnaslı mihrap, külâhındaki eşsiz süslemelerle sanatsal değeri büyük olan mermer minber, mermer kürsü, mihrabın iki yanındaki bitki motifli İznik çinileri, pencere alınlıkları ve kadınlar mahfilinin tavanındaki ahşap üzerine kalem işi bezemelerle, büyük çaptaki bir çok tarihi camiye nasip olmayan tezyinata sahip…
17.Yüzyılda Gümülcine’yi ziyaret eden Evliya Çelebi, şehirde 16 cami ile 11 mescidin bulunduğunu yazıyor. Ahmet Efendi tarafından yaptırılan Yeni Camii’nin, kurşun kubbeli ve gayet zarif olduğu gibi, mihrabı, minberi ve müezzin mahfiliyle kürsüsünün sadece Gümülcine’de değil, Rumeli vilâyetlerinde dahi benzerinin bulunmadığını belirtiyor. (10/ 09/ 2010)
Kelimeler:  
Tarih: 06.10.2010 15:11
Görüntülenme: 1280
İndirilme: 0
Oylama: 0.00 (0 Oy(lar))
Dosya boyutu: 130.3 KB
Ekleyen: Mustafa Cambaz

IPTC Info
Başlık:

EXIF Info
Yapım: SONY
Model: HDR-XR550E
Pozlama Süresi: 1/25
Buşluk Verisi: F/1.8
Oluşturma Tarihi: 10.09.2010 16:50:22
Merkez Uzunluğu: 3.8mm

Powered by DNAsoft