Kayıtlı kullanıcılar
Kullanıcı
Şifre

Beni hatırla


Karışık fotoğraf

edirne eski camii
edirne eski camii
Yorumlar: 0
Mustafa Cambaz

yahya efendi dergâhı- beşiktaş
yahya efendi dergâhı- beşiktaş

            

Önceki Fotoğraf:
yahya efendi dergâhı- beşiktaş

 
 Sonraki Fotoğraf:
yahya efendi dergâhı- beşiktaş


yahya efendi dergâhı- beşiktaş
Açıklama: İstanbul’un manevi merkezlerindendir. Çırağan Sarayı’nın karşısında, Yıldız Korusu yanında Boğaz’a hakim sırtta yer alan dergâh; tekke, mescit, tevhidhâne, medrese, hamam, türbe, mezarlık ve evlerden oluşan bir külliyedir. Kanuni Sultan Süleyman’ın süt kardeşi olan Yahya Efendi tarafından 1538 yılında kurulmuş. Doğal çevreyle uyumlu bir mimarisi olan dergâh, İstanbul’un en huzurlu mekânlarından biridir.
Mimar Sinan tarafından inşa edilen türbede medfun olan Yahya Efendi, babası Amasyalı Kadı Ömer Efendi’nin Trabzon Kadısı olarak görev yaptığı sırada, 1495 yılında Trabzon’da doğar. Aynı tarihte Yavuz Sultan Selim de Trabzon valisidir. Oğlu Şehzade Süleyman, Yahya Efendi’nin doğduğu hafta dünyaya gelir. Şehzade Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın sütü azdır. Bu yüzden, onu da Yahya Efendi’nin annesi Afife Hatun emzirir. Böylece Kanuni’yle Yahya Efendi süt kardeş olurlar.
Yahya Efendi, ilk derslerini babası Ömer Efendi ve Trabzonlu meşhur alim Müfti Ali Çelebi’den alır. Daha sonra, İstanbul’a gelerek ilk önce Anadolu Kavağı’nda bir çilehanede kalır. Oradan da, kendisinden sonra Yuşa Tepesi olarak adlandırılacak olan bölgeye yerleşir. (Hz. Yuşa’nın makamını Yahya Efendi’nin bulduğu rivayet ediliyor.)
İstanbul’da sürekli ilim meclislerine katılır, zamanın müderrislerinden dersler alır ve nihayet, Yavuz ve Kanuni dönemlerinin meşhur alimi Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi’ye intisab eder.
Matematiği, geometriyi ve astronomiyi çok iyi bilen, aynı zamanda iyi bir şair olan Yahya Efendi, Zembilli Ali Efendi’nin vefatı üzerine 1526 yılında hocasının yerine Canbâziye Medresesi’nde müderrisliğe başlar. Beşiktaş’ta satın aldığı araziye bir evle mescit, daha sonra evin etrafına medreseler, hamam ve çeşme yaptırır.
Eğitimcilik hayatına farklı medreselerde yükselerek devam eden Yahya Efendi’ye süt kardeşi olan Kanunî Sultan Süleyman büyük ilgi gösterir. Tâ ki Şehzade Mustafa olayına kadar…
Yahya Efendi, Fatih Medresesi’nde müderris olarak görev yaptığı sırada, Kanuni, karısı Roksana (Hürrem Sultan) ve damadı Rüstem Paşa’nın dolduruşuyla büyük oğlu Mustafa’yı boğdurur. Şehzade’nin annesi Gülbahar Hatun’u da saraydan çıkarır. Olay bütün ülkede matem havası estirir. Tabii bu duruma Yahya Efendi de kayıtsız kalmaz. Padişaha olan yakınlığına da güvenerek bir mektup yazar ve yapılan hareketin yanlış olduğunu bildirerek, Gülbahar Hatun’un tekrar saraya alınması için Kanuni’den şefkat ve merhamet ister. Fakat süt kardeşinden beklemediği bir tavır görür. Kanuni, Yahya Efendi’nin bu hareketini cüret ve saygısızlık olarak telakki eder ve onu görevinden alarak emekliye ayırır.
Bu duruma içerleyen büyük veli, bundan sonra Beşiktaş’taki evi ve mescidinde inzivaya çekilir ve kalan ömrünü dergâhında ilim öğreterek, tefekkür ve zikirle geçirir. 1569 yılında bir Kurban Bayramı gecesi Hakk’a yürür. Cenaze namazını, Süleymaniye’de bayram namazı sonrasında Şeyhülislam Ebussuud Efendi kıldırır. Sultan 2. Selim, büyük bir muhabbet beslediği Yahya Efendi için dergâhın içinde Mimar Sinan’a bir türbe yaptırır.

Yahya Efendi Türbesi ve Dergâhı, Sultan 2. Mahmut, Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan ve 2. Abdülhamit tarafından onarılmış. Ruhaniyetiyle İstanbul’u kuşatan velilerden olan Yahya Efendi, büyük oğlu Şeyh İbrahim Efendi, annesi Afife Hatun, eşi Şerife Hatun ve torunlarıyla birlikte aynı yerde yatıyor. Dergâh’ta ayrıca, Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Tasasız Raziye Sultan, 2. Abdülhamit’in kızı Hatice Sultan ve oğlu Bedreddin Efendi’nin de sandukaları yer alıyor. (04/ 05/ 2010)
Kelimeler:  
Tarih: 25.11.2010 12:40
Görüntülenme: 1676
İndirilme: 1
Oylama: 0.00 (0 Oy(lar))
Dosya boyutu: 124.6 KB
Ekleyen: Mustafa Cambaz

EXIF Info
Yapım: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D200
Pozlama Süresi: 1/350.00035000035
Buşluk Verisi: F/10
ISO hızı: 160
Oluşturma Tarihi: 04.05.2010 12:32:50
Merkez Uzunluğu: 135mm

Powered by DNAsoft